Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 01. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 02. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 03. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 04. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 05. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 06. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 07. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipikiuru, White-winged Lark, Melanocorypha leucoptera 08. Kazakhstan 2014/05 KE