Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 43. Israel 2019/04 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 30. Mongolia 2018/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 31. Mongolia 2018/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 32. Mongolia 2018/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 33. Mongolia 2018/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 34. Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 35. Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 36. Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 37. Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 38. (+callis) Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 39. (+chlhyb) Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 40. Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 41. Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 42. Mongolia 2018/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 26. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 27. Kazakhstan 2014/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 28. Kazakhstan 2014/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 29. Kazakhstan 2014/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 17. Estonia 2013/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 18. Estonia 2013/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 19. Estonia 2013/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 20. Estonia 2013/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 21. Estonia 2013/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 22. Estonia 2013/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 23. Estonia 2013/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 24. Estonia 2013/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 25. Estonia 2013/05 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 09. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 10. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 11. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 12. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 13. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 14. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 15. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 16. China 2008/05 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 09. Oman 2008/01 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 01. Oman 2004/11 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 02. Oman 2004/11 KE

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 03. Oman 2004/11 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 04. Oman 2004/11 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 05. Oman 2004/11 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 06. Oman 2004/11 MR

Valkosiipitiira, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus 07. Oman 2004/11 MR