Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 01. Mongolia 2018/05 MR

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 02. Mongolia 2018/05 MR

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 03. Mongolia 2018/05 MR

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 04. Mongolia 2018/05 MR

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 05. Mongolia 2018/05 MR

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 06. Mongolia 2018/05 MR

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 07. Mongolia 2018/05 KE

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 08. Mongolia 2018/05 KE

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 09. Mongolia 2018/05 KE

Kyhmypilkkasiipi, White-winged Scoter, Melanitta deglandi 10. Mongolia 2018/05 KE